Passion för Projekt – En lustfyld föresläsning med Thorsten Andreassen

Passion, nätverk och tänjbara strategier


Passion 

Thorsten har sin passion inom verksamhetsområdena nycirkus, varieté och gatuartisteri och det är också där han hittar sina utmaningar, som artist, producent och i att skapa projekt. Men också utmaningen i sig är en passion. Sin lust får Thorsten när han ser att han kan skapa något som berör, det blir sedan hans drivkraft.

Nätverk

Med hjälp av sin sociala kompetens, har Thorsten genom åren byggt upp ett omfattande nätverk, där den personliga relationen skapar trygghet för honom själv och för projekten. Thorsten visar hur ett brett och kompletterande nätverk, med personer som har specifik know-how, ger stabilitet när han startar upp och driver ett projekt.

Tänjbara strategier

Med tänjbara strategier menar Thorsten Andreassen att strategin måste vara flexibel och utbytbar. Att sätta upp ett mål är en självklarhet för ett projekt, och tänjbara strategier är en förutsättning för att nå målet. Thorsten ger olika exempel utifrån stora och små projekt, som han har drivit genom åren, och berättar om hur både målbild och strategi förändrats på vägen.

Föreläsning 29 januari 2013, Subtopia i Alby
foto: Cesar Fulgencio

 Efter en föreläsning med Thorsten har du

• fått verktyg om hur du driver projekt utifrån de 7 grundläggande stolparna
• hittat vägen till din kärnmotivation
• fått nycklar till hur du skapar omfångsrika nätverk
• förstått hur du skapar och underhåller tänjbara strategier