Thorsten Andreassen med föreläsningen Passion fr Projekt – foto:Mattias Edwall

Passion för Projekt med Thorsten Andreassen

"Med passion, lust och tänjbara strategier når jag 
mina mål, helt utan rädsla för att misslyckas"

 

Artisten, festivalgeneralen och entreprenören Thorsten Andreassen har 25 års erfarenhet av att driva kommersiella och ideella projekt, inom både kultursektorn och för hjälporganisationer. I föreläsningen Passion för Projekt har han sammanfattat de nyckelelement som behövs för att han ska våga ge sig in i nya projekt: passion, nätverk och tänjbara strategier. 3 viktiga element utifrån de 7 grundläggande stolparna i att driva projekt. Han berättar också om varför det är viktigt att förändra sin syn på vad man ser som ett misslyckande. I föreläsningen förmedlar Thorsten inspiration och motivation med mycket hjärta och humor.

Läs mer om föreläsningen här >>>

 

Att våga handla på sina drömmar och visioner är A och O

"ACTION IS THE KEY”